Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Membres
   
  
Beatriu Guarro i Picart

 

Membre del grup de recerca Llengua i Publicitat des de la seva creació, el 1998.

Contacte: beatriuguarro@ub.edu

Professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència des de 1976 a la Facultat de Formació del Professorat, en els ensenyaments de Mestre i, ocasionalment, de Comunicació Audiovisual.

Assignatures: Actualment imparteix docència en l'assignatura Llengua Catalana per a l'Ensenyament (Graus d'Eduicació Pimària i d'Educació Infantil) i també n'ha impartit a les assignatures Sociolingüística i Llengua i societat (Ensenyaments de Mestre) i Llengua catalana escrita (Complements de Formació. Comunicació Audiovisual).

També és tutora d'alumnes de primer curs, en el marc del PAT (Pla d'acció tutorial) de la UB i orienta pràctiques escolars en l'assignatura Practicum I. És membre de la Comissió d'Activitats Culturals i Extensió Universitària de la Facultat de Formació del Professorat de la UB i del Consell d'Estudis de l'ensenyament de Grau d'Educació Primària. Ha estat memebre de la Junta de Facultat i d'altres Consells d'Estudis.
Línies d'investigació

En el camp de la llengua, treballa la lingüística del text, el llenguatge de la publicitat a televisió i l'ús discriminatori del llenguatge, especialment pel que fa al sexisme. Té editats diversos articles. És investigadora, des de la seva creació el 1997, del grup de recerca Llengua i Publicitat, que té com a objectius la formació i explotació científica d'una base de dades www2.ub.edu/liptv/liptv.htm formada per un miler d'espots, a fi de treballar les possibilitats didàctiques del gènere publicitari i les connexions entre el missatge publicitari i el pensament i la cultura de la societat contemporània.

Projectes d'innovació

És membre del Grup d'Innovació Docent en Llengua Catalana del Dpt. de Filologia Catalana a la Facultat de Formació del Professorat, creat el 1991 i reconegut per la UB, i participa activament en els projectes ECAL (Espai Comú d'Aprenentatge de Llengües), format per membres dels Dpts. de Filologia Catalana, de Filologia Hispànica i de Didàctica de la Llengua i la Literatura, a la Facultat de Formació del Professorat, i ARCÒTIC (Aprenentatge reflexiu i col·laboratiu mediat per les tecnologies de la informació i la comunicació), format per membres dels Dpts. de Filologia Catalana, de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, i d'Ecologia de la UB.

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits