Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Membres
   
  
Lídia Pons Griera


Promotora del grup de recerca Llengua i publicitat.

Contacte: lidia.pons@ub.edu

Catedràtica del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

Assignatures impartides: 1. De primer i segon cicle: Lingüística descriptiva catalana, Fonologia catalana, Lexicologia catalana, Sintaxi catalana, Semàntica catalana, Dialectologia catalana, Mètodes en la recerca dialectal del català. 2. De màster: Comunicació multimodal i intertextualitat. 3. De doctorat:: Causes i factors de la variació lingüística, Llengua i publicitat, Comunicació i gènere, Lexicografia catalana. 

Coordinadora de diferents edicions dels programes de doctorat La variació en el llenguatge i Llenguatge i variació (Departament de Filologia Catalana) i coordinadora del màster Lèxic i comunicació lingüística (Facultat de Filologia).

Des de gener de 2004 fins a maig de 2008 fou vicedegana de la Facultat de Filologia.

Des de 1994 és secretària de la junta de govern de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

Línies d'investigació
En el camp de la lingüística descriptiva, ha treballat fonamentalment sobre la variació fonètica i lèxica del català.

En el camp del discurs publicitari, ha col·laborat en la preparació del corpus "La llengua de la publicitat a televisió" i ha publicat diversos treballs sobre canvi de llengua, naturalesa de la informació publicitària, relacions entre unitats lingüístiques i no lingüístiques, intertextualitat i semàntica.

En el camp de la dialectologia, codirigeix des de 1989 l’Atles Lingüístic del Domini Català, projecte de recerca iniciat a la Universitat de Barcelona i acollit posteriorment per l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest projecte, que té obertes tres línies de recerca diferenciades, rep o ha rebut finançament del Foment de la Investigació Universitària, la Fundació Catalana de Gas, la Direcció General XXII de la Comissió Europea, el Ministeri d’Educació i Ciència, la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Andorra.

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits