Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Congressos
   
  
Conferències, taules rodones, tallers...

Molina Compte, Caterina. "L'absència de subjecte a la publicitat", Màster Oficial 'Lèxic i comunicació lingüística', Organitzadors del Màster, Barcelona, juny del 2009.

COSTA, Lis. "El silenci en la comunicació audiovisual", Cursos d'estiu de Menorca - El valor del silenci en la cultura contemporània , Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei, Claustre del Carme - Maó, 4 de setembre de 2008.

MOLINA, Caterina. "El lenguaje de la emoción en la publicidad", IV Seminario de lengua española: los lenguajes de la publicidad, organitzat pel Departament de Filologia Espanyola I i Filologia Romànica de la Universitat de Màlaga , Màlaga, 7 de novembre de 2007.

PONS, Lídia. "Informar y persuadir a través del mensaje publicitario", III Seminario de lengua española: Publicidad y Creatividad, organitzat per l'Àrea de Llengua Espanyola del Departament de Filologia Espanyola I i Filologia Romànica, a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Màlaga, Màlaga, 11-15 de desembre de 2006 [Conferència, per invitació].

COSTA, Lis. "Festivales, muestras, webs, ferias y otros dispositivos", dins ''REC PLAY ART Jornadas sobre videoarte y videocreación'', Barcelona, juny, 2006.

COSTA, Lis. "El dvd como nuevo soporte editorial en la distribución de videoarte", dins ''OFF LOOP 06'', mostra de videoart en el marc de la Fira Internacional de Videoart LOOP, Barcelona, maig, 2006.

COSTA, Lis. Invitada ''master class'' en el Festival Internacional de Curtmetratges QuickFlick World, Barcelona, 2006.

COSTA, Lis. "Escenografia i imatge digital - Konic Thtr", taula rodona en el marc de les ''Jornades d'escenografia. Reflexions a l'entorn de la formació dels futurs escenògrafs'', organitzades per l'Escola Superior d'Art Dramàtic, Institut del Teatre, Barcelona, setembre 2005.

COSTA, Elisabet; Rosa SAYÓS. "Publicidad televisiva. Un pretexto motivador para aprender lengua", I Seminario de lengua española: El lenguaje de la publicidad, organitzat pel Departament De Filologia Espanyola I i Filologia Romànica de la Universitat de Màlaga, Màlaga, 25 de novembre de 2004 [Conferència, per invitació].

MOLINA, Caterina. "La mujer atenta. Estereotipos femeninos en la publicidad", I Seminario de lengua española: El lenguaje de la publicidad, organitzat pel Departament de Filologia Espanyola I i Filologia Romànica de la Universitat de Màlaga, Màlaga, 24 de novembre de 2004 [Conferència per invitació].

PONS, Lídia . "Mensajes de lectura doble. Publicidad y polisemia", I Seminario de lengua española: El lenguaje de la publicidad, organitzat pel Departament de Filologia Espanyola I i Filologia Romànica de la Universitat de Màlaga, Màlaga , 22 de novembre de 2004 [Conferència inaugural, per invitació].

MOLINA, Caterina. "Per què és també un espectacle, la violència contra les dones? ", taula rodona sobre ''La violència contra les dones no és un espectacle. El paper dels mitjans de comunicació'', organitzada per Televisió de Catalunya, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Barcelona, 25 de maig de 2004.

COSTA, Elisabet. "Publicitat televisiva i llengua", conferència-taller impartida en el marc dels ''XI Tallers de Llengua i Literatura catalanes'', organitzats pel Servei d'Ensenyament del Català del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, Campus Mundet, Barcelona, 7 de febrer de 2004.

GUARRO, Beatriu. "Ús sexista del llenguatge a la publicitat", conferència-taller impartida en el marc dels ''XI Tallers de Llengua i Literatura catalanes'', organitzats pel Servei d'Ensenyament del català del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, Campus Mundet, Barcelona, 7 de febrer de 2004.

PONS, Lídia . "La llengua de la publicitat a televisió", sessió adreçada a professors universitaris i investigadors, organitzada pel ''Seminari Permanent de Català'' del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 19 de novembre de 2003 [Conferència, per invitació].

PONS, Lídia . "Llengua, imatge i silenci en la publicitat visual", Facultat de Formació del Professorat, patrocinada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 19 de novembre de 2003 [Conferència, per invitació].

COSTA, Lis. Membre del Jurat en la Secció Oficial de Llargmetratges del 10è Festival de Cinema independent de Barcelona, novembre, 2003.

PONS, Lídia. "Llenguatge publicitari", seminari de 10 hores, impartit per invitació, dins els ''Cursos d'Estiu 2001'', organitzats per l' ''Estudi General Lul·lià'' i la Universitat de Barcelona, Palma de Mallorca, 16-20 de juliol de 2001, dins el programa ''La llengua, entre les noves tecnologies i la publicitat''.

PONS, Lídia. "Unitats comunicatives i llengua escrita en la publicitat", Seminari ''Quin(s) model(s) de llengua escrita per als mitjans de comunicació'', organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo i el Centre Ernest Lluch, Barcelona, 16-17 de juliol de 2003 [Conferència, per invitació].

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits