Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Projecte LiP TV
   
  
Programes de doctorat i màster

Programes de doctorat

1. Programa: Llenguatge i variació (Programa estable)
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 2005-2007
Coordinador del programa: Joaquim Rafel Fontanals   

2. Programa: Llenguatge i variació (Programa estable)
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 2004-2006
Coordinador del programa: Joaquim Rafel Fontanals  

3. Programa: Llenguatge i variació (Programa estable)
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 2003-2005
Coordinadora del programa: Lídia Pons Griera  

4. Programa: Llenguatge i variació (Programa estable)
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 2002-2004
Coordinador del programa: Joaquim Rafel Fontanals  

5. Programa: Llenguatge i variació (Programa estable)
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 2000-2002
Coordinadora del programa: Lídia Pons Griera  

6. Programa: Descripció lingüística i variació
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 1998-2000
Coordinador del programa: Joan Veny Clar  

7. Programa: Descripció i variació
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 1996-1998
Coordinador del programa: Joaquim Rafel Fontanals  

8. Programa: Descripció i variació
Centre: Departament de Filologia Catalana, Fac. Filologia, Univ. de Barcelona
Bienni: 1994-1996
Coordinadora del programa: Lídia Pons Griera   

Programes de màster 

1. "Didàctica de la Llengua i la Literatura"
Centre: Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona
Curs: 2007-2008 i 2008-2009
Coordinador: Joan Perera  

2. "Lèxic i comunicació lingüística"
Centre: Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Curs: 2007-2008 i 2008-2009
Coordinadora: Lídia Pons

3. "Formació de Professorat de Català per a Adults"
Centre: Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona
Curs: 2007-2008, 2008-2009, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14
Coordinadora: Glòria Bordons 

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits