Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Presentació
   
  
Finançament

El grup ha rebut els següents ajuts:  

1. Títol del projecte: La llengua de la publicitat a televisió

Entitat finançadora: Direcció General d’Ensenyament Superior i Investigació Científica del Ministeri d’Educació i Cultura, amb càrrec al “Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento” (PB98-1250; resolució 22.12.1999, BOE 21.01.2000; import: 2.000.000 PTA)
Durada: 30.12.1999 - 30.12.2002   

2. Títol del projecte: La llengua de la publicitat a televisió

Entitat finançadora: Direcció General d’Investigació del Ministeri de Ciència i Tecnologia, en el marc dels projectes I+D dels Programes Nacionals del “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica” i del “Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER” (referència BFF2002-03588; resolució: 05.11.2002; import:  33.370’00 €)
Durada: 01.12.2002 - 30.11.2005  

3. Títol del projecte: La llengua de la publicitat a televisió

Entitat finançadora: Direcció General d’Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència, en el marc dels projectes I+D dels Programes Nacionals del “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007” i del “Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER” (referència HUM2006-06976/FILO; resolució: 15-12-2006; import: 54.450,00 €)
Durada: 01.10.2006 - 30.09.2009

 

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits