Cercar
 
  Presentació  Membres  Projecte LiP TV  Publicacions  Congressos  Activitats  Enllaços
  Presentació
   
  
Presentació

El grup investigador Llengua i publicitat (LiP) es va constituir el 1998 a la Universitat de Barcelona i és reconegut com a grup de recerca de la Generalitat de Catalunya per al període 2009-13 (referència 2009 SGR1275, resolució 3/7/2009). Té com a objectiu especialitzar-se en l'estudi de la llengua i del discurs de la publicitat i en l'estudi de les implicacions socials, culturals i pedagògiques del missatge publicitari.

Des d'una perspectiva bàsicament lingüística, els objectius se centren en l'estudi de:

a) la llengua catalana del missatge publicitari, en els aspectes fònics, lèxics, morfològics, sintàctics, semàntics, prosòdics i gràfics;

b) els recursos lingüístics i no lingüístics utilitzats per la publicitat, així com l'anàlisi de la combinació d'aquests recursos en la formació dels anuncis;

c) els factors sociolingüístics que incideixen en la llengua, i les relacions que s'estableixen entre la llengua catalana i les altres llengües que apareixen en la publicitat en llengua catalana;

d) els factors psíquics, socials i culturals que el publicista projecta a través de la llengua a fi de seduir i persuadir el receptor. 

La naturalesa dels materials i l'estructura de la base de dades permet investigar també

a) les característiques del discurs publicitari, entès com una modalitat específica del discurs;

b) les noves modalitats de la comunicació lingüística i no lingüística presents en la publicitat;

c) les connexions entre l'estudi lingüístic i l'estudi de les arts plàstiques;

d) les aportacions de les noves tecnologies (audiovisual i digitalització de la imatge i la veu) en el camp de la investigació lingüística i en el de la renovació de l'ensenyament de la llengua;

e) les connexions entre el missatge publicitari i el pensament i la cultura d'una societat.

  
 

Web design by Victrixmediacrèdits